Home

Småstorkenebb

Geranium pusillum
Small-flowered cranes-bill
Foto Kristin Vigander Brevik mai 05 Foto Kristin Vigander Brevik mai 05 Foto Kristin Vigander Brevik mai 05
  Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Storkenebbfamilien
Karakteristika Oftest ettårig. Korthåret, nesten bare med ørsmå kjertelhår. Stengel opprett. Blad nesten runde i omriss, 7-9 delte halvveis inn eller dypere.
Størrelse 10-40 cm
Utbredelse
Andre som ligner Blankstorkenebb, Stankstorkenebb, Askerstorkenebb
  Foto Kristin Vigander Hovedøya juni 2008 Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2015
 
   
Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2015