Home

Småtorskemunn

Chaenorhinum minus
Small toadflax
Foto Kristin Vigander Oslo juni 2004 Foto Kristin Vigander Brevik juni 2005 Foto Kristin Vigander Brevik juni 2005
  Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Maskeblomstfamilien
Karakteristika Stengel kjertelhåret, vanligvis grenet. Blad 1-3 cm, lansettformete, butte. Blomster med 3-5 mm langt, smalflikete beger. Krone 6 mm lang, med butt spore. Kapsel 3-6 mm, eggrund, åpnes med 2 hull.
Størrelse 5-25 cm
Andre som ligner
Utbredelse Jernbaner, åker, veikanter, brakkmark.
Foto Kristin Vigander Tofte september