Home

Småtveblad

Neottia cordata (Tidligere Listera cordata)
Lesser twayblade
Foto Kristin Vigander Bøgaset aug 04 Foto Kristin Vigander Bøgaset aug 04 Foto Kristin Vigander Sørfold juli 07
 
Latinsk navn Listera etter den engelske legen og naturforskeren Martin Lister (1638-ca 1710). cordata = hjerteformet
Familie

Orkidefamilien

Karakteristika

Spinkel, uanselig art med 1-2.5 cm lange, hjerteformete blad. Klase kort med 3-10 blomster og meget korte støtteblad. Blomster brunrødt grønnlige, sjelden blekgrønne. Kapsel kulerund, bulaktig, ca 4 mm.

Størrelse 7-20 cm
Andre som ligner Stortveblad, men den har eggformete blader. Begge er lett kjennelige på de to bladene som sitter rett mot hverandre på stengelen. Ingen andre av våre orkideer har det.
Utbredelse Vanlig på skyggefull, mager, ofte mosebevokst jord over hele landet.
 
Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017 Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017  
     
Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015