Home

Småvasshår

Callitriche palustris
Vernal water-starwort
 
Fra Islands flora (Hørdur Kristinsson)    
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Callitrichaceae - Vasshårfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner