Home

Smalfrøstjerne (Underart av rankfrøstjerne)

Thalictrum simplex ssp. simplex

Backruta
Rank Frøstjerne
Hoikkaängelmä
Foto Kristin Vigander OS Tåsen juli 2010 Foto Kristin Vigander OS Tåsen juli 2010 Foto Kristin Vigander OS Tåsen juli 2010
 

Smalfrøstjerne er rødlistet nær truet (NT)

Den var på postkortet som Løtens ordfører fikk fra miljøvernministeren.

Arten heter rankfrøstjerne (Thalictrum simplex). Smalfrøstjerne er underarten T. simplex ssp. simplex

Latinsk navn Thaliktron er et gammelt gresk plantenavn, men planten er ukjent. Simplex = 'enkel', kommer av den ofte enkle blomsterstanden
Familie Soleiefamilien
Karakteristika

Stengel nesten ugrenet, rett. Blad avlange, to ganger finnet, med blek underside. Blomsterstand lang og smal. Blomster gule og nikkende.

Størrelse 40-70 cm
Andre som ligner Gul frøstjerne
Utbredelse Truet art. Smalfrøstjerne er knyttet til tørr slåtteng og beitemark på Østlandet, og er i tilbakegang fordi det blir slutt på slått og beite i lavlandet
 
Underarten trådfrøstjerne ssp. tenuifolium
Øland juni 2009
Underarten trådfrøstjerne ssp. tenuifolium
Øland juni 2009
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
ssp. tenuifolium
 
   
Foto Kristin Vigander OP Otta august 2012