Home

Smalmarihånd

  Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola
Narrow-leaved Marsh-orchid
Foto Kristin Vigander Siljan juni 2004 Foto Kristin Vigander Siljan juni 2004 Foto Kristin Vigander Siljan juni 2004
  Den virtuelle flora

Rødlistekategori VU = Vulnerable

Latinsk navn  
Familie

Orchidaceae - Orkidefamilien

Karakteristika

Stengel hul, med smale blader uten flekker. Kantceller på støttebladene tannete. Aks glissent med mørke blomster. Vokser vanligvis sammen med klokkelyng, rome, soldogg, trådstarr og flaskestarr. Antas nå å tilhøre arten smalmarihånd.

Størrelse 20-40 cm
Andre som ligner Vårmarihånd, engmarihånd
Utbredelse Ganske sjelden. Både rik- og fattigmyr. Myrdrag, myrkanter, sumpstrender,.
 
Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 06