Home

Smalstarr

Carex parallela

Lappstarr
Smal Star
Soukkasara
Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013

Gruppe 1 Seksjon Physoglochin
Den virtuelle flora

Smalstarr er en norsk ansvarsart, -mer enn 50 % av den europeiske bestanden finnes i Norge, og i gjeldende rødliste er den oppført som NT, nær trua. Men i den foreløpige vurderinga til Rødlista 2021, som ble presentert i dag, er smalstarr oppgradert til VU (sårbar) på grunn av klimaendringene.
(Trond Magne Storstad 25.03.21)

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika  
Størrelse 5-20 cm
Voksested Grunn myr, fuktig hei, elve- og bekkekanter. I sør spredd HE Folldal, OP Vågå og Dovre, MR Sunndal. I nord nokså vanlig. På Svalbard spredd i fjorstrøk vest og nord på Spitsbergen.
 
Foto Kristin Vigander KappThordsen juli 2013 Foto Norman Hagen Kapp Thordsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008