Home

Snauarve

Cerastium alpinum ssp. glabratum
Alpine mouse-ear
KL Fjällarv, glattarv

Tunturihärkki
Foto Kristin Vigander Råtåsjøhø juli 2008 Foto Kristin Vigander Råtåsjøhø juli 2008 Foto Kristin Vigander Råtåsjøhø juli 2008
 

Den virtuelle flora

Snauarve er en underart av Fjellarve

Latinsk navn Cerastium av keras = horn, fordi den modne kapsel rager frem som et horn.
Familie Nellikfamilien
Karakteristika Flerårig. Tynne underjordsrenninger. Helt snau eller med noen få, lange ullhår eller korte hår på bladskaftet, blomsterskaft og noen ganger i bladkanten.
Størrelse 5-10 cm
Andre som ligner Brearve Fjellarve
Utbredelse Fuktig hei, grasmark, vierkjerr i fjellet, vannkanter