Home

Snerprørkvein

Calamagrostis arundinaceae

Piprör
Skov-Rørhvene
Metsäkastikka
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013
Bestemt av Bjørn Petter Løfall
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013
Bestemt av Bjørn Petter Løfall
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014
 
Latinsk navn
Familie Poaceae- gressfamilien
Karakteristika Vokser i tuer med høye og glatte strå med 2-3 leddknuter. Lange smale blad som er rue eller svær korthåret på oversiden og skinnende blanke på undersiden. Slirehinne 2-4 mm lang. I overgangen mellom bladplaten og slira er det en hårdusk på baksiden av bladet. Toppen er rødgrå og smal før og etter blomstring.
Voksested Vokser i tørr bar- og løvskog, på hogstflater og i skogkanter.
Størrelse 60-120 cm
Andre som ligner  
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005