Home

Snøfrytle

Luzula nivalis

Snöfryle
Sne-Frytle
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhøi august 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhøi august 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhøi august 2012
 

Den virtuelle flora

Latinsk navn Nivalis = snø-
Familie Juncaceae - sivfamilien
Karakteristika

Tuer. Blad ofte snaue, flate, blågrønne, ofte litt purpurfarget. Strå stivt med ett eller et par runde, nesten sittende mangeblomstret hode. Støtteblad hele eller litt oppfliset.

Størrelse 5-15 cm.
Andre som ligner
Utbredelse Fuktig gressmark og tidlig snøleie i høyfjellet, tørr og fuktig tundra., bare på baserik grunn. I sør sjelden - HE Tynset og Folldal, ST Oppdal. I nord sjelden fra TR Bardu til Nordreisa, og i FI Alta. Til 1650 moh
 
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhøi august 2012 Foto Kristin Vigander Svalbard Endalen juli 2021 Foto Kristin Vigander Svalbard Endalen juli 2021