Home

Snøsøte

Gentiana nivalis
Alpine Gentian
Fjällgentiana
Sne-Ensian
Tunturikatkero
Dýragras
Foto Kristin Vigander Trollheimen juli 2001 Foto Kristin Vigander OP Hjerkinn juli 2008 Foto Kristin Vigander OP Hjerkinn juli 2008
 

Den virtuelle flora
Fra Sveits

Latinsk navn Fra Kong Gentius (2.århundre f.Kr), som oppdaget plantens legedomskraft. Nivalis = snø-
Familie Gentianaceae - Søterotfamilien
Karakteristika

Blomster 5-tallige, med en liten flik mellom de store kronbladene. Mangler hårkrans i åpningen på kronrøret. Krone himmelblå, sjelden hvit, åpen kun i solskinn. Blad elliptiske, butte.

Størrelse 3-15 cm. Krone 15 mm lang.
Andre som ligner
Utbredelse Ganske vanlig på tørr - frisk kalkholdig jord. Sjelden i lavlandet.
 
Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009 Foto Norman Hagen Foto Norman Hagen Lom aug 2004