Home

Snøull

Eriophorum scheuchzeri
Scheuchzers cottongrass
Foto Kristin Vigander Salten juli 05 Foto Kristin Vigander Salten juli 05 Foto Kristin Vigander Birtavarre Kåfjord (Troms) august 2009

Snøull er rødlistet nær truet (NT) på Fastlands-Norge 2022

  Snøull har to underarter: Polarsnøull og fjellsnøull.
Latinsk navn Erion = ull (gresk), ferein = bære
Familie Cyperaceae - Starrfamilien
Karakteristika Matter av tykke jordstengler. Slirer gulbrune. Blad trådsmale, renneformet, kortere enn stråene. Strå stive, 1-2 mm tykke, med noen få oppblåste bladslirer. Aks stort, halvkuleformet til omtrent kulerundt. Nedre dekkskjell gråsvarte med noen striper av rødbrune celler og brun spiss, ikke gjennomskinnelige, omtrent uten hinnekant. Pollenknapp 0,8 - 1,0 mm lang. Nøtt 1,8-2,2 mm lang med tydelig nebb. Ull rent hvit.
Størrelse 5-30 cm
Andre som ligner Torvull, gulull, duskull
Voksested og utbredelse Vår - midtsommer. Grunn myr, sedimentflater, strender og tidlig vått snøleie, ikke basekrevende.
Foto Kristin Vigander Kåfjord (Troms) aug 2009 Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008 Foto Norman Hagen Lom aug 2004