Home

Sodaurt

Kali turgida
Prickly saltwort
Sodaört
Sodaurt
Otakilokki
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014

Sodaurt er rødlistet sårbar (VU) 2023

Latinsk navn
Familie Chenopodiaceae - Meldefamilien
Karakteristika Ettårig. Blad skruestilte, korte og stive, sylformet med broddspiss, oftest med korte, stive hår. Lite grenet. Blomster med to broddspisse forblad som til slutt blir stive og harde. Blomsterblad stive og stripete.
Størrelse 10-50 cm
Andre som ligner  
Utbredelse, voksested Sandstrand. Sørlig
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014   Foto Kristin Vigander Jomfruland august 2005