Home

Sølvkattefot

Antennaria villifera


Lappkattfot
Tue-Kattefod
Isokissankäpälä
   
Foto Norman Hagen NO Sulitjelma juli 2008
Bestemt av Trond Risdal/Torstein Engelskiøn
   

Sølvkattefort er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn Antenna = følehorn, villifera = lodden
Familie Asteraceae - Korgplantefamilien
Karakteristika Planten sølvgrått filthåret. Jordstengel grov og skråstilt med en stor bladrosett og noen få siderosetter i en liten tue. Avlange, 3-nervete blad opp langs stengelen.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Gressmark og tidlig snøleie på baserik grunn. Nordlig fjellplante.