Sølvvier

Home Salix glauca ssp. glauca
Foto Kristin Vigander Folldal juli 2008 Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007
Sølvvier er en underart av arten myrvier Salix glauca
Latinsk navn  
Familie Salicaceae - Vierfamilien
Karakteristika Små til mellomstore busker. Årskvister grove, blankt kastanjebrune. Blad tykke og stive, blågrønne, omvendt eggformet, med flat, hel kant, svake nerver, lodne på begge sider eller omtrent snaue på oversiden. Undersiden har lange, rette hår. Bladskaft kort og bredt, 4-7 mm langt
Forvekslingsarter Lappvier (sølvvier smaker bittert, det gjør ikke lappvier) , ullvier
Utbredelse  
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Folldal juli 2008. På sølvvier sitter raklen på et lite sideskud med blader under (lappvier har raklen rett på grenen uten blader) Foto Kristin Vigander Folldal juli 2008
 
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012   Foto Kristin Vigander Kongsvold juli 2019