Home

Sørlandsvikke

  Vicia cassubica
Foto Kristin Vigander Bø i Telemark, juli 2005 Foto Kristin Vigander Bø i Telemark, juli 2005 Foto Kristin Vigander Bø i Telemark, juli 2005
 

Sørlandsvikke er rødlistet nær truet (NT) 2022

Latinsk navn vicia er et gammelt gresk navn på erteplante. Artnamnet cassubicus er en latinisering av Kassubien, en del av Pommern.
Familie Erteblomstfamilien
Karakteristika Flerårig. Renninger fra jordstengelen. Stengel stivt opprett, mykhåret. Blad ligner vestlandsvikke, men har klengetråd. Klase kortere enn støttebladet, med 4-15 blomster. Krone fiolett med lys kjøl og ofte lyse vinger. Skolm 20-30 * 6-8 mm, gul, med 1-3 frø.
Størrelse 20-80 cm
Andre som ligner Fuglevikke
Utbredelse og voksested Skogkanter og stenete bakker. Sørlig. Halden, spredte steder fra Bø og Bamble i Telemark, til Kristiansand og Vennesla.