Home

Søstermarihånd

Dactylorhiza sambucina
Søstermarihånd Kristin Vigander Søstermarihånd
Foto Kristin Vigander Bø i Telemark mai 2005 Foto Kristin Vigander Bø i Telemark mai 2005 Foto Kristin Vigander Bø i Telemark mai 2005

Søstermarihånd er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn
Familie

Orkidefamilien

Karakteristika

Knoller tykke og brede med korte fliker. Stengel grov og innhul. Blad butte, bredest mot spissen, uflekket og grønne på begge sider. 4-5 blader samlet nederst på stengelen. Støtteblad tynne og hinneformet. Blomster lysegule med røde prikker.

Størrelse 20-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Slåtteeng og beitemark, fjellskråninger og fjellhyller, oftest tørt. Spredt i et område vest på Østlandet fra Arendal og Bykle nordøstover til Øvre Eiker og Kongsberg, Tinn og Tokke. Mest i Telemark.
Søstermarihånd Kristin Vigander    

Foto Rolf Ergon TE: Finnvolldalen