Home

Spansk kjørvel

  Myrrhis odorata
Sweet cicely
Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017 Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017 Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017
 

Spansk kjørvel er en fremmed art med svært høy risiko (SE) 2022

Latinsk navn  
Familie Skjermplantefamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse  
 
 
Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017 Foto Kristin Vigander Reykjavik juni 2019