Home

Sprikepiggfrø

Lappula squarrosa
Bur Forget-me-not
Piggfrö
Småhaget Pigfrø
Kyläsirkunjyvä
Gaddablóm
Foto: Kristin Vigander OP Otta august 2012
Foto: Kristin Vigander OP Otta august 2012

Foto: Kristin Vigander OP Otta august 2012

Sprikepiggfrø er rødlistet sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn
Familie Boraginaceae - rubladfamilien
Karakteristika Ett- eller toårig. Strihåret med små hvite hår. Sprikende grener øverst på stengelen. Krone 2-4 mm bred, blekblå. Smånøtter med ca 20 tynne pigger i to rekker.
Størrelse 15-40 cm
Andre som ligner
Utbredelse Ugress på veikanter og skrotemark. Kommer trolig fra S-Ø Europa og V-Sibir.
 
Foto: Kristin Vigander OP Otta august 2012 Foto: Kristin Vigander OP Otta august 2012 Foto: Kristin Vigander OP Otta august 2012