Home

Sprikesnøgress

Phippsia concinna

Dovresnögras
Dovre-Snegræs

Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013

Sprikesnøgras er rødlistet sterkt truet på fastlandet (EN) 2022

Latinsk navn
Familie Poaceae- gressfamilien
Karakteristika Strå opprett. Topp 3-4 cm lang med sprikende grener, til slutt noe nedbøyd. (Kilde Lids flora)
Voksested Sent, vått snøleie i høyfjellet. Sørlig fjellplante på fastlandet. Nokså vanlig på Spitsbergen og øyene omkring.
Størrelse 3-8 cm
Andre som ligner Snøgress
   
Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013