Home

Stemorsblomst

Viola tricolor ssp. tricolor
Wild Pansy
Foto Kristin Vigander Grøslia Valdres juli 01 Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 07 Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 07
   
Latinsk navn Tricolor = tre farger.
Familie Fiolfamilien
Karakteristika

Opprett, forgrenet. Øreblad finneformet med lansettformet endefinne. Krone lenger enn begeret, vanligvis blå, gul og hvit, sjelden bare gulvit.

Størrelse 10-25 cm. Krone 15-25 mm
Andre som ligner Åkerstemorsblomst. Denne har lengre begerblader, som stikker utenfor kronbladene.
Voksested Tørrbakke, eng, dyrket mark, veikanter, avfallsplasser
Utbredelse Vanlig i hele landet, bortsett fra Finnmark, der den er mer sjelden
Innholdsstoffer Saponiner, garvestoffer, slimstoffer og antocyaniner
Spiselighet og bruk Bladene kan brukes rå i salater eller kokt som grønnsak. Blomstene kan brukes som garnityr. De kan også kandiseres og brukes til desserter, kaker og is.
 
   
 
Foto Kristin Vigander Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Bile mai 2010 Foto Kristin Vigander Island ved Blanda juli 2018