Home

Stjernestarr

  Carex echinata
Star Sedge
Stjärnstarr
Stjerne-Star
Tähtisara
Ígulstör
Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007 Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007 Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007
  GRUPPE 2 SEKSJON STELLULATAE
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer. Blad smale, stive, blankt grønne, 1-2 mm brede. Strå stive, rue øverst. Akssamling av 3-7 godt skilte aks med sprikende fruktgjemmer. Hannblomster nederst i akset. Dekkskjell lysebrune, bredt hinnekantet og med grønn nerve. Fruktgjemme grønt, 3-4 mm langt, med bred tverr grunn og langt, rutt og tydelig kløvd nebb.
   
Størrelse 10-20 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Lave tuer og fastmatte i jordvassmyr, sumpskog, fuktig beitemark og hei, mest på basefattig grunn.
   
 
Foto Kristin Vigander Bøgaset Nesbyen aug 2004 Foto Kristin Vigander Drammen Landfalltjern juni 2010 Foto Kristin Vigander Drammen Landfalltjern juni 2010
 
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014