Home

Stor myrmaure

  Galium elongatum
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013
  Den virtuelle flora
Latinsk navn galium av gala = melk
Familie Rubiaceae - Maurefamilien
Karakteristika  
Størrelse 30-100 cm
Andre som ligner Myrmaure, men stenglene er nesten alltid litt ru på kantene. Blad ofte 4-6 i kransene, vokser noe våtere enn palustre, og blomstrer noe senere.
Utbredelse Hele landet, men sjelden lengst nord.
 
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Östergötland juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Östergötland juli 2013
 
   
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014