Home

Stormjølke

Epilobium hirsutum
Great willowherb
Foto Kristin Vigander Nordstrand juli 06 Foto Kristin Vigander Asker august 05 Foto Kristin Vigander Asker august 05
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Onagraceae - Mjølkefamilien
Karakteristika Tykke, saftige underjordsstengler med skjellblad. Stengel trinn, grenet, tett langhåret med vanlige hår og kjertelhår. Blad lansettformet til avlange, kvasstannet, grunnen går rundt stengelen. Blomster store. Kronblad roserøde, 10-15 cm.
Størrelse 50-150 cm
Andre som ligner
Utbredelse Våt eng, sump, på strand på næringsrik grunn, fugleholmer, ugress på skrotemark og veikanter. Sørlig. Sjelden. Gått ut mange steder, men er i framgang igjen.
Foto Kristin Vigander Gartneritomta Asker Foto Kristin Vigander Sverige Öst-Götland juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Öst-Götland juli 2013
 
 
Foto Kristin Vigander England august 2015 Foto Kristin Vigander England august 2015