Home

Strandkarse

  Lepidium latifolium
Dittander
Foto Kristin Vigander AK Bestumkilen juli 2011 Foto Kristin Vigander AK Bestumkilen juli 2011 Foto Kristin Vigander AK Bestumkilen juli 2011
  Den virtuelle flora
Latinsk navn latifolium = bredbladet
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika Snau. Nedre blad brede og tannete, øvre linjeformet og sagtannet, aller øverst hele. Blomsterstand rikt forgrenet og rikblomstret. Skulpe uten vingekant og innhakk.
Størrelse 30-80 cm
Utbredelse Trolig innført med ballast, men naturalisert og er i spredning på grus på havstrand.