Home

Strandkarse

  Lepidium latifolium
Dittander
Foto Kristin Vigander AK Bestumkilen juli 2011 Foto Kristin Vigander AK Bestumkilen juli 2011 Foto Kristin Vigander AK Bestumkilen juli 2011
   
Latinsk navn latifolium = bredbladet
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika Snau. Nedre blad brede og tannete, øvre linjeformet og sagtannet, aller øverst hele. Blomsterstand rikt forgrenet og rikblomstret. Skulpe uten vingekant og innhakk.
Størrelse 30-80 cm
Utbredelse Trolig innført med ballast, men naturalisert og er i spredning på grus på havstrand.