Home

Strandkjeks

Ligusticum scoticum
Scots lovage
Strandloka
Lostilk
Rantaputki
Sæhvönn
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie

Skjermplantefamilien

Karakteristika

Flerårig. Stengel snau, blankt rødfiolett nederst. Blad to ganger trekoblet, tykke og blankt mørkegrønne. Skjermer fåtstrålet. Stor- og småsveipblad smale. Begerblad tydelige. Kronblad hvite eller grønnlig hvite. Stor frukter, 5-8 mm lange og ooomtrent dobbelt så lange som brede, med skarpe, vingekantete ribber. Sterk, god lukt

Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Hundekjeks
Utbredelse Tangvoll, strandberg og strandeng, noen ganger i berg et stykke fra sjøen. Vanlig langs hele kysten.
Foto Kristin Vigander Røst juli 2007   Foto Kristin Vigander TR Skibotn august 2015