Home

Strandkvann

  Angelica archangelica ssp. litoralis
Garden angelica
Foto Kristin Vigander Nalum juli 2005 Strandkvann med gullbasse  
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Apiaceae - skjermplantefamilien
Karakteristika Tykk rot, grov innhul stengel. Bladskaft med en grunn smal renne, eller nesten uten renne på oversiden. Småblad grovt sagtannet. Skjermer kuleformete. Kroblad grønngule. Frukt 5-8 mm lang med tykke, korkaktige ribber. Sterk, god lukt.
Størrelse 50-150 cm
Utbredelse Tangvold og steinstrand. Vanlig langs kysten på Sør-Østlandet, i alle fall til Rogaland.
 
Foto Kristin Vigander Søgne mai 2014 Foto Kristin Vigander Katlafjördur Island juni 2019 Foto Kristin Vigander Brønnøya juni 2016