Home

Strandkveke

Thinopyrum junceiforme (Underarten er Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica)
Sand couch
Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009
   
Latinsk navn
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Vokser i vide matter med lange jordstengler. Blad tykke, stive, langspisset, ruller seg tidlig sammen. Oversiden har grove nerver og korte, myke hår. Aks blekgult, brekker lett mellom de 4-10 småaksene. Småaks 15-25 mm lange. Ytteragner med assymetrisk kjøl.
Størrelse 20-50 cm
Utbredelse og voksested Fordyne og sanddyne, ustabli sandstrand
Andre som ligner Kveke, hybrid mellom kveke og strandkveke