Home

Strandloppeurt

Pulicaria dysenterica

Common fleabane
Strandloppört
Strandloppeurt

Foto Kristin Vigander København sept 2023 Foto Kristin Vigander København sept 2023 Foto Kristin Vigander København sept 2023
 

Strandloppeurt er en fremmed art uten kjent risiko

Latinsk navn
Familie Asteraceae - kurvblomstfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse og voksested Kommet inn med ballastjord 1906
Andre som ligner