Home

Strandmelde

Atriplex littoralis
Grass-leaved Orache
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014  
Den virtuelle flora
Navn Atriplex latinsk navn på en melde. Littoralis = som vokser på strand.
Familie Amarantaceae - Amarantfamilien
Beskrivelse Ettårig havstrandsplante. Grågrønn. Stengel opprett, ofte sterkt forgrenet med opprette grener. Blad linjeformet eller smalt lansettformet. Hele, med få tenner eller noen ganger tett sagtannet. Blomsterstand mangler blad, eller har bare små blad.
Oftest bare enkjønnete blomster.
Størrelse 5-50 cm
Forvekslingsarter Andre tangmeldearter.
Voksested Tangvoll og grusstrand.
Utbredelse Vanlig fra Oslofjorden til Sørlandet, rundt Trondhjemsfjorden og deler av Nordland. Sjelden på Vestlandet og nord til Troms.
Spiselighet og bruk Unge blader egner seg godt til salat, blomstene brukes til garnityr. Eldre blader kan være litt bitre og egner seg best kokt.
 
   
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014