Home

Strengstarr

Carex chordorrhiza
String sedge
Strängstarr
Grenet Star
Juurtosara
Vetrarkvíðastör

Foto Kristin Vigander NO Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander NO Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander NO Sørfold juli 2007
Den virtuelle floraen
GRUPPE 2 SEKSJON CHORDORRHIZAE
Latinsk navn chordorrhiza kommer fra latin: chorda (streng), rhiza (rot)
Familie Starrfamilien
Karakteristika Vide matter av meterlange jordstengler, tett med gråbrune slireformete blad. Strå innhule, gulgrønne, nederst bøyd, øverst rett. Tett akssamling, toppakset er av og til et rent hannaks, de andre med hannblomst øverst. Brune og spisse dekkskjell.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested
   
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015