Home

Sumpdylle

Sonchus palustris

Marsh sowthistle

Strandmolke
Kær-svinemælk


Foto Kristin Vigander København sept 2023 Foto Kristin Vigander København sept 2023 Foto Kristin Vigander København sept 2023
 
Latinsk navn sonchus av gresk sonchos, som var navnet på en korgblomst hos Theofrastos (300 f.Kr), asper = ru
Familie

Korgplantefamilien

Karakteristika

Flerårig. Klumprøtter og skråstilt jordstengel. Stengel med fire lister og firkantet åpning, grenet øverst. Blad snaue, blågrønne, dypt fliket med pilformete ører. Kurvskaft og kurvdekke med svarte kjertelhår. Kurver 3-4 cm brede, i stor helvskjermeformet samling. Kroner lysegule. Frukt med 12 ribber og vingekanter, gul. ca 4 mm lang. Fnokkhår faller tidlig av.

Størrelse 100-300 cm
Forvekslingsarter  
Utbredelse Hjemlig. Spontant nyinnvandret, antakelig med havstrømmer, i økning. Sumpete havstrand og vannkanter. Sørlig.