Home

Sumphaukeskjegg

  Crépis paludosa
Marsh Hawk's-beard
Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008
  Den virtuelle flora
Latinsk navn krepis = sko
Familie Asteraceae- Kurvblomstfamilien
Karakteristika Flerårig urt, opprett stengel, åpent forgrenet oventil, glatt. Grunnstilte blad egg-lansettformete, uregelmessig buktet/tannet. Stengelblad hjerte- eller pilformet, grovt tannete, blålig underside. Kurver med kjertelhårete kurvdekkblad.
Størrelse 30-80 cm høy. Kurver 3 cm brede.
Andre som ligner  
Utbredelse Ganske vanlig på fuktig moldjord. Bekke- og elvestrender, rikmyr, kildedrag, engskog.
 
   
Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017