Home

Sumpmaure

  Galium uliginosum
Fen Bedstraw
Foto Kristin Vigander BU Eiker juni 2004 Foto Kristin Vigander BU Eiker juni 2004 Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008
  Den virtuelle flora
Latinsk navn galium av gala = melk
Familie Maurefamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel slank, ru. 6-7 blad i kransen, lansettformete, med broddspiss og ru kanter. Blomster 1.5-2 mm brede, med gule støvknapper. Frukt 1-1.5 mm, litt ujevn.
Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Myrmaure (uten spisser på bladet, 4 i hver krans, røde støvbærere)
Utbredelse Hele landet, men sjelden lengst nord.
Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008
 
   
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015