Home

Svalbardsoleie

  Coptidius x spitsbergenseFoto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thordsen juli 2013
  Antas å være hybrid mellom lapponicum og pallasii
Latinsk navn  
Familie Ranunculaceae - soleiefamilien
Karakteristika Flerårig. Krypende jordstengel, tykk og lys. Blad kileformet, oftest 3-delt til nedenfor midten. De sprikende, jevnstore flikene er hele eller med få, grove tenner. Setter dårlig pollen, frukt er ikke funnet.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Våtmark, ofte i tett mose og grunne dammer. Svalbard: Spredd i fjordene på søndre halvdelen av Spitsbergen.