Home

Svarterteknapp

Lathyrus niger
Black pea
Foto Kristin Vigander Konnerud juni 05 Foto Kristin Vigander Konnerud juni 05 Foto Kristin Vigander Konnerud juni 05
Mer informasjon på Den Virtuelle Floraen
Latinsk navn niger = svart. Hele planten svartner ved tørking
Familie Ertefamilien
Karakteristika Svarterteknapp kjennes lett igjen på sin stivt opprette voksemåte, den grenete stilken, de elliptiska småbladene og de lyst rødaktiga blomstene. Den kan neppe forveksles med de andre plantene i ertefamilien. Stengelen er uten tydelige vinger. Bladet ender i en brodd, med 3-6 par butte småblad, 2-3 cm lange. Øreblad linjeformet. Krone friskt rødfiolett. Skolm svart, 4-6 cm lang med 6-8 frø. .
Størrelse 30-80 cm
Utbredelse Forsommer - midtsommer. Tørr edelløvskog, urterik gran- og furuskog, baserik grunn. Spredt på Østlandet nord til Kongsvinger og Ringsaker, Nordre Land, Flå, Tokke og TTinn. I kyst- og fjordstrøk til Åfjord og Inderøy. Til 680 m i Hjartdal.
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2007 Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2007 Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019
 
   
Foto Kristin Vigander Kalvøya juni 2020