Home

Svartsiv

Juncus anceps

Svarttåg
Sand-Siv

Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Damark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Damark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Damark august 2019

Den virtuelle floraen

Svartsiv er rødlistet i kategorien VU = Sårbar

Latinsk navn
Familie Sivfamilien
Karakteristika  
Størrelse
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Noen få steder i Sør-Norge
 
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Damark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Damark august 2019