Home

Sveltull

Trichophorum alpinum
Cotton deergrass
Foto Kristin Vigander Steigen juli 06 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Spåtind juli 2007
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Cyperaceae - Starrfamilien
Karakteristika Grisne tuer eller matter med korte, krypende jordstengler med tettstilte strå. Strå trekantet, rue. Nedres stråblad slireformet og blekt grågule, det øverste med bladslire med tverr åpning og en ca 10 cm lang plate. Aks ca 5 mm langt, med 8-12 blomster. Dekkskjell butte, gul rune. Hår opp til 2 cm lange, hvite og litt krøllet. Nøtt ca 1 mm lang.
Utbredelse Myr og myrkanter, ofte noe baserik grunn
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander TR Salangen september 2011   Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012