Home

Svenskmelde

  Chenopodium suecicum
Sweedish goosefoot
Foto Kristin Vigander Øra sept 2005 Foto Kristin Vigander Øra sept 2005 Foto Kristin Vigander Øra sept 2005
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Chenopodiaceae - Meldefamilien
Karakteristika Stengel ikke helt stiv, oftest rak med opprette grener, grissent melhåret som ung, blågrønn uten røde striper. Blad noe blågrønne, tynne, alle oftest kvasstanet, ofte grunt trefliket.Blomsterstand med støtteblad helt opp. Blomsternøster små og grisne, enkelte blomster vanlige. Blomsterblad med vingeformet kjøl. Frø med rund kant og rynket eller med grunne groper, noen ganger med uklare striper.
Størrelse 30-100 cm
Andre som ligner Meldestokk
Utbredelse Trolig innført, bufast. Ugras i åker og hage, i veikanter og på skrotemark.