Home

Taggsalat

  Lactuca serriola
Prickly lettuce
Foto Kristin Vigander Hole Ringerike juli 2004 Foto Kristin Vigander Hole Ringerike juli 2004 Foto Kristin Vigander Hole Ringerike juli 2004
  Den virtuelle flora
Latinsk navn serriola kommer av det latinske serra (sag), og betyr 'liten sag'
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika Stengel nede med fine torner. Blad ofte flikete, stive, blågrønne, vertikalstilt, under med torner på midtnerven.Stengelomsluttende med pilformede fliker. Korger med blekgule blomster og korgdekkblad i flere rekker. Frukt med langt nebb. 1-2 årig
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse Fremmedart med svært høy risiko, Veiskjæringer, brakkmark, lasteplasser,
 
   
Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019