Home

Takrør

  Phragmites australis
Common reed
 
Foto Kristin Vigander Tjølling mars 2005 Foto Kristin Vigander Tjølling mars 2005  
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Gressfamilien
Karakteristika

Flerårig. Det største gresset vårt. Jordstengler lange og grove. Blad flate, 2-3 cm brede, slirehinne en hårkrans. Topp stor, svartfiolett. Småaks 2-10-blomstret med lange sølvblanke hår på midtaksen.

Størrelse 1-3 m
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Sump, vannkanter og myr, vokser ofte i tette bestander, lite næringskrevende. Nokså vanlig i lavlandet og dalførene nord til Vesterålen, sjelden i indre strøk videre nordover.
 

På bladene kan man se 3 hakk som kan ligne på et bitt ('djevlebitt').