Home

Tiriltunge

  Lotus corniculatus
Common Bird's-foot-trefoil
Foto Kristin Vigander juli 01 Foto Kristin Vigander Hvasser juli 06 Foto Kristin Vigander Hvasser juli 06
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Lotus er et fint, gammelt plantenavn. Corniculatus = med horn.
Familie Fabaceae - Erteblomstfamilien
Karakteristika Flerårige urter med rikt forgrenet rotsystem og grenete stengler. Blomster gule i skjerm.
Andre som ligner Gulflatbelg, Fortiriltunge
Utbredelse Hele landet, men sjelden i Finmark, går høyt til fjells (ca 1400 m)
 
Foto Kristin Vigander ØF Bile (Moss) mai 2010 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Tove Hafnor Dahl Kilebu Kristiansand juni 2010
 
 
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Dolmøy juli 2019