Home

Tjønnaks

Potamogeton natans
Broad-leaved pondweed
Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006 Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006 Foto Norman Hagen
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Potamogetonaceae - Tjønnaksfamilien
Karakteristika

Stengel opp tl 2-3 m lang, grov og grenet. Bladplatene på undervannsblad råtner tidlig, og det blir bare et spisst bladskaft igjen. Flyteblad langskaftet og med elliptisk, brungrønn tykk plate. Slirehinne ca 10 cm lang, med to høye åsformete nerver, sitter på lenge. Aks brungrønt, 4-5 cm langt. Frukt grønn, 3-5 mm lang.

Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse Tjern og sjøer, lite næringskrevende. Vanlig i det meste av landet.
 
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004