Home

Tjønngras (Tjerngras)

  Littorella uniflora
Shoreweed
Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Plantaginoceae - Kjempefamilien
Karakteristika

Flerårig vannplante. Stengel krypende med hvite røtter. Blad tykke og sylformete, minner om enfrøbladete, sitter i rosetter. Plantene blomster bare når de blir tørrlagt. Blomster enkjønnet. Sambu. Hannblomst enkeltstående på et opp til 5 cm langt skaft. Hunnblomster 2- 8 sammen, sitter ved grunnen av hannblomstskaftet.

Størrelse 2-10 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Sandete og grusete tjern- og sjøbunner, og i vannkanter, meste i næringsfattige vann.