Home

Torskemunnveronika

  Veronica cymbalaria
Glandular speedwell
Foto Kristin Vigander Italia Roma mars 2006 Foto Kristin Vigander Italia Roma mars 2006 Foto Kristin Vigander Italia Roma mars 2006
   
Latinsk navn  
Familie Plantaginaceae - Kjempefamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse Torskemunnveronika Veronica cymbalaria er for varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge. Den er bare dokumentert fra to funn, begge fra Ak Oslo: ett i første halvdel av 1800-tallet fra "Bøllings løkke" (samlet av M.N. Blytt) og ett fra "Frognerelvens utløp" 1910. Det siste funnet kan klart settes i sammenheng med ballast; Frognerstranda var aktiv ballastplass på den tida. Det første funnet er vanskeligere å tolke, men grasfrø er en mulighet.