Home

Torvmyrull

Eriophorum vaginatum

Hare' s tail cottongras
Tuvull
Tue-Kæruld
Tupasvilla

Foto Kristin Vigander AK Ås juni 2008 Foto Kristin Vigander TE Fyresdal juni 2008 Foto Tove Hafnor Dahl Arendal
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

Svært tette tuer med lyst rustbrune slirer og mange strå som er trekantet øverst. Blad trådsmale. Strå med 2-3 oppblåste bladslirer. Aksgrunn tverr eller avrundet. Nedre dekkskjell langspisse, blygrå, gjennomskinnelige, ennervet. Ull hvit, ca 2.5 cm lang som utvoksen.

Størrelse 10-50 cm
Andre som ligner
Utbredelse Myr og fuktig hei, vår-forsommer. Ikke basekrevende. Vanlig i hele landet høyt til fjells.
Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander OP Sjoadalen august 2012 Foto Kristin Vigander HE Vestmarka mai 2010