Home

Trådstarr

Carex lasiocarpa

Slender sedge

 

Foto Kristin Vigander Vinje august 2007Foto Kristin Vigander Vinje august 2007Foto Kristin Vigander Vinje august 2007
Den virtuelle flora
Latinsk navn
FamilieCyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

Grisne matter og lange, krypende, grove jordstengler. Slirer lodne, grønne 2-5 mm brede. Blad lange og trådsmalt sammenrullet, ca 1 mm brede, grågrønne. Strå rette og glatte med rette, gråsvarte stråslirer dypt i myra.Lang, grissen akssamling av 1-2 brungrå hannaks og 1-3 opprette, avlange hunnaks. Støtteblad lange og trådsmale, det nederste når opp over akssamlingen. Dekkskjell spisse, mørkebrune med gulgrønn nerve. Fruktgjemme 4-5 mm langt, gråloddent, med et kanthåret og rukantet, kort og kløyvd nebb.

Størrelse30-100 cm
Andre som ligner
UtbredelseBlant jordvassmyr, på grunt vann i tjern og grøfter, lite næringskrevende.
 
Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007Foto Kristin Vigander Fyresdal juni 2008