Home

Trådstjerne

  Erigeron annuus
Tall Fleabane
Sommarbinka
Smalstråle
Sädekallioinen
Foto Kristin Vigander Asker, Spirodden juni 2019 Foto Kristin Vigander Asker, Spirodden juni 2019 Foto Kristin Vigander Asker, Spirodden juni 2019
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika Toårig. Stengel opprett, myke grener øverst med sprikende hår. Nedre blad smalt eggformet og spredt grovtannet., øvre blad smalere. Kurver i halvskjerm. Kurvdekkblad i nokså tydelige lag, spisse, nesten snaue. Kantblomster med 4-8 mm lange hvite eller blålige kroner.
Størrelse  
Andre som ligner Bakkestjerne
Utbredelse og voksested Innført (bufast). Plen, veikanter og jernbanetomter. Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Kristiansand. Kommer fra N-Amerika.
 
 
Foto Kristin Vigander Asker, Spirodden juni 2019 Foto Kristin Vigander Asker, Spirodden juni 2019