Home

Tranestarr

Carex adelostoma
Foto Kristin Vigander Junkerdalen nasjonalpark,
Sulitjelma juli 2008
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005
Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Gruppe/seksjon

Gruppe 4:Strå med omtrent like lange aks. Toppaks med hannblomster ved grunnen, eller hos noen arter et rent hannaks.
Seksjon Racemosae

Karakteristika

Grunnslirer mørkt purpurrøde. Blad lite sammenrullet, 2-4 mm brede, kortere enn stråene. Akssamling kort, toppaks omtrent jevnstort med de andre. Nederste støtteblad oftest kortere enn akssamlingen. Dekkskjell uten eller med kort brodd, kortere enn fruktgjemmet, Fruktgjemme 2-3 mm langt, omtrent uten nebb.

Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Klubbestarr. (Mellomformer mellom tranestarr og klubbestarr er nokså vanlig i Nord-Norge og i fjelldalene i Sør-Norge.
Utbredelse og voksested
 
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015 Foto Kristin Vigander TR Evenes juni 2012 Foto Kristin Vigander OP Besstrond august 2012