Home

Tungress

  Polygonum aviculare
Knotgrass
Foto Kristin Vigander Tjøme august 02 Foto Kristin Vigander Tjøme august 02 Foto Kristin Vigander Soppekilen august 06
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Slireknefamilien
Karakteristika Stengel glatt med utydelige ribber. Blomsterkvastene oppe har støtteblad.
Størrelse 10-40 cm.
Andre som ligner  
Utbredelse Vanlig på kulturmark og havstrand.
 
   
Foto Kristin Vigander Soppekilen august 2006